Gegevensbescherming

Dank u voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze websites bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het verzoek documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van ons aanbod. Overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website gewist.

Hostingdiensten via een externe dienstverlener
In het kader van de verwerking voor onze rekening, levert een derde partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die door een belangenafweging worden gecompenseerd. Alle gegevens die tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren op onze website worden verzameld, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om de overeenkomst af te handelen of uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact niet kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de afwikkeling van de overeenkomst en de behandeling van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Delen van gegevens
Voor de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces kiest, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de gekozen betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure bij de betalingsdienstaanbieder registreren met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mail nieuwsbrief
Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5. Cookies en webanalyse
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Hoe lang ze in het overzicht worden bewaard, kunt u nagaan in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Deze website gebruikt ook de zogenaamde DoubleClick-cookie als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder), die het mogelijk maakt uw browser te herkennen bij het bezoeken van andere websites. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in overeenstemming met Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt ingekort door activering van IP-anonimisering op deze website vóór transmissie binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-gebruik. Dit dient ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale marketing van onze website, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Na beëindiging van het doel en het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist. Google Double Click is een aanbod van Google LLC. (www.google.de).
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt het DoubleClick-cookie verwijderen via deze Link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen, in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

6. Reclame via marketingnetwerken 


Google AdWords Remarketing
Wij gebruiken Google Adwords om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookieID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Na het einde van het doel en de beëindiging van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval zal Google, als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om lijsten van doelgroepen voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een aanbod van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden verkregen hier kan worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketing cookie activeren via dezeLink deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.