• Meer dan 24 jaar ervaring
  • Online winkels, Websites, SEO, SEM, Google Ads
Naar de startpagina

eCommerce

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied
Onze online winkel is uitsluitend gericht op ondernemers.
Naast de controle van uw ondernemersstatus tijdens het bestelproces hebben wij het recht om het bewijs van uw ondernemersstatus te verlangen door het overleggen van geschikte en actuele documenten, bijv. een uittreksel uit het handelsregister of de bedrijfsregistratie.
Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken alleen deel uit van het contract indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.


2. contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met RESPONSE GmbH.


De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Door op de bestelknop te klikken, doet u een bindend aanbod voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.


Wij zullen uw aanbod binnen twee dagen accepteren door


geven wij een verklaring van aanvaarding in een afzonderlijke e-mail of

we hebben de goederen geleverd of

indien van toepassing, wordt de betalingstransactie uitgevoerd door onze dienstverlener of de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Het tijdstip van uitvoering van de betalingstransactie hangt af van de respectieve gekozen betalingsmethode (zie onder "Betaling").

2. Het relevante alternatief voor u hangt af van welke van de opgesomde gebeurtenissen zich het eerst voordoet.


3. contract taal, contract tekst opslag

Beschikbare taal/talen voor het sluiten van de overeenkomst: Duits.


Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van de overeenkomst niet langer toegankelijk via het internet.


4. leveringsvoorwaarden

Wij leveren binnen Duitsland vrij van verzendkosten.


Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.


Wij leveren niet aan pakstations.


5. betaling

U stemt in met de verzending van alle facturen per e-mail. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In geval van betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor u de wettelijke vertragingsrente van negen procentpunten boven de basisrente in rekening te brengen, alsmede een forfaitair bedrag van 40 euro. Verdere vorderingen blijven hierdoor onaangetast.

In onze winkel kunt u over het algemeen op de volgende manieren betalen:


Kredietkaart

U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.


SEPA-incasso

Wanneer u uw bestelling plaatst, geeft u ons een SEPA-domiciliëringsmandaat. Wij zullen u ten minste één bankwerkdag van tevoren op de hoogte brengen van de datum van het debet (de zogenaamde prenotificatie). Een bankwerkdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en de 24e en 31e december van elk jaar. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.


PayPal

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.


Sofort by klarna

Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, te kunnen betalen, moet u over een voor online-bankieren geactiveerde bankrekening beschikken, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.


Apple Pay

Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, bij Apple geregistreerd zijn, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens de bestelprocedure.

Factuur

Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na ontvangst van de factuur en de goederen door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om aankoop op rekening alleen na een succesvolle kredietcontrole aan te bieden.

U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering in een onderling verband staat met onze hoofdvordering, door ons niet wordt betwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

U heeft alleen een retentierecht indien uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

6. transportschade

Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij het goed hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de zending uit te voeren.
7 Garantie en waarborgen
De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen bereiken op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur onder telefoonnummer 0221 9758165-0 en per e-mail onder anfragen@response-gmbh.de.
8 Aansprakelijkheid
Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk
- in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid
- in geval van opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte plichtsverzuim
- in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het ontstaan typisch verwacht kon worden.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.
9. slotbepalingen
Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen ons en u onze maatschappelijke zetel.
Algemene voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.
Status: 06.07.2021

De diensten van RESPONSE GmbH

Vraag nu een individuele offerte voor onze diensten!
Begin met RESPONSE en profiteer van onze jarenlange ervaring en ons professionele team.

Vraag nu een offerte aan